17. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRE BAŞVURUSU 15 EYLÜL 2022 TARİHİNE UZATILDI

ON YEDİNCİ ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ’NE ÇAĞRI

  1. Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), pandemi sebebiyle ertelemek durumunda kaldığı 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni 1-3 Şubat 2023’te, Ankara’da ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında düzenlemeyi kararlaştırmıştır.
  2. On yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde, her zaman olduğu gibi, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan bildiriler sunulabilecektir. Kongre’de bir kişinin, sadece bir bildiri sunması planlandığı için (ortak hazırlanmış bildiriler hariç), sadece bir bildiri özeti gönderilmesini rica ederiz.
  3. bildiri özetlerini, oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin oturum önerilerini, oturumdaki bildiri özetlerini de kapsar bir biçimde, tsbd@tsbd.org.tradresine 15 Eylül 2022 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
  4. Bildiri özetleri ve oturum önerilerinin, oturumdaki bildiri özetlerini de kapsar bir biçimde Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıkla yazılmış 1 A4 sayfasını geçmeyen word dosyası olarak gönderilmesi ve sol üst köşeye kişisel bilgilerin (adı soyadı, kurum bilgileri ve e-posta adresi) yazılması gerekmektedir. Format dışında bildiri özeti gönderenler ile kişisel bilgileri eksik olan başvurular kayıtlara alınmayacaktır.
  5. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin sonuçları bildiri sahiplerine, 15 Ekim 2022 tarihine kadar elektronik posta yoluyla bildirilecektir.
  6. Kongre programında yer alması için kabul yanıtı alan kişilerin, bildiri özetlerini ve bildiri tam metinlerini tsbd@tsbd.org.tr adresine 1 Aralık 2022 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Çalışmalarını eksik ya da bu tarihten sonra gönderenler 17. Kongre programına alınmayacaktır.
  7. Kabul edilen bildirilerin sahiplerinden, Kongre giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere belirli bir dayanışma katkısı yapmaları istenecektir. Dayanışma katkısı ile ilgili açıklamalar http://www.tsbd.org.tr adresinde ilan edilecektir.
  8. On yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili güncellenmiş bilgilere http://www.tsbd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

On yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne tüm sosyal bilimcilerin yaygın bir katılımın sağlanması için ilgi ve desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

Türk Sosyal Bilimler Derneği

Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.