TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Katılımı Hakkında Duyuru

Bu yıl kamu  ya da özel sektör kuruluşlarından Kongremize maddi destek sağlanmaması nedeniyle Kongre için dayanışma payı alınmasına karar verildiği duyurulmuştu. Dayanışma payları hem Kongre’nin finansmanına hem de genç akademisyenlerle dayanışmaya ayrılmıştır. Üniversitelerden tasfiye edilen meslektaşlarımız ile TSBD üyelik aidatını ödeyen üyelerimiz bu dayanışma payından muaftır.

Dayanışma payları, lisansüstü öğrenciler ile araştırma görevlileri için 50 TL, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri için ise 100 TL.’dir. Bu tutarların üzerinde dayanışma payı ödemenin veya muaf tutulmasına karşın katkı yapmak istemenin yolu da kuşkusuz açıktır.

Bildiri özeti kabul edilenlerin, Kongre kitapçığına uygun şekilde hazırlanmış bildiri özetlerini ve tam metinlerini gönderme süresi 20 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tam metinler için önerilen yazım formatı APA 6’dır.

Bildiri özetleri ve tam metinlerini gönderenlerin, en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar dayanışma payını da aşağıda belirtilen TSBD hesap numarasına yatırması gerekmektedir.

Hesap Adı: Türk Sosyal Bilimler Derneği

İş Bankası Başkent Şubesi

IBAN: TR23 00 0640 00001 4299 0969616

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir