Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri ve Mansiyonları

Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri ve Mansiyonları aşağıdadır:

Doktora

Ödül
Dr. Cemal Salman, Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Kültürel- Siyasal Değişimi ve Dönüşümü

Mansiyonlar
Dr. Aslıcan Kalfa Topateş, Türkiye’de Yoksulluk Bağlamında Dilenme Kültürü

Dr. Havva Ezgi Doğru, The Benevolent Hand of the Turkish State: The Turkish Mass Housing Administration, State Restructuring and Capital Accumulation in Turkey

Dr. Ercan Geçgin, Anadolu’da Toplumsal Dönüşüm: Kayseri ve Aksaray Örneklerinde Karşılaştırmalı Sermaye Birikimi

Yüksek Lisans

Ödül
Beril Türkoğlu, Violence as a Way of Reconstructing Manhood: The Role of Threatened Manhood and Masculine Ideology on Violence Against Women

Mansiyonlar
Sıla Karataş Başoğlu, Building Marshall Plan in Turkey: The Formation of Workers’ Housing Question, 1946-1962

Ezgi Kaya, Türkiye’de Muhafazakar İdeolojinin Temsilleri

Sami Çoksan, Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun
İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi Notları

Hilal Uludağ, Suriyeli Mültecilerin Zorunlu Göç Deneyimleri: Ankara Örneği

Dilek Karabulut, Urban Protests Against Neoliberal Urban Policies: The Case of Istanbul

Makale

Ödül
Selma Toktaş, 1980 Sonrası Değişen Medya Ortamında Gazeteci: Zanaatkar mı Profesyonel mi?

Behice Boran Ödülü

Hasan Kürşat Akcan, Yanılsamalı Sınıf Pozisyonu: Yeni Orta Sınıf “Hareketliliği”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir