15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

Prof. Dr. Melih ERSOY

Prof. Dr. Oğuz OYAN

Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Doç. Dr. Esra İlkay İŞLER

Doç. Dr. Aylin TOPAL

Doç. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

Araş. Gör. J. Canberk AYDIN

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Yüksel AKKAYA, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Pınar BEDİRHANOĞLU, ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Korkut BORATAV Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Emekli  Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Melih ERSOY ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan MIHÇI Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oktar TÜREL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Tarık ŞENGÜL, ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz OYAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erinç YELDAN, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Esra İlkay İŞLER Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aylin TOPAL ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Galip YALMAN ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ömür BİRLER ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Asuman GÖKSEL ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi