DERNEK YÖNETİMİ

31 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da TSBD yönetim kurullarına seçilenler, 6 Ağustos 2021 tarihinde dernek merkezinde ilk toplantılarını yaparak aşağıda ki görev bölüşümünü yapmışlardır.

Başkan                  : Galip Yalman
İkinci Başkan      : Mustafa Şen
Genel Sekreter    : Aylin Topal
Muhasip Üye        : Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Üye                          : Ebru Voyvoda
Üye                          : Pınar Bedirhanoğlu
Üye                          : Havva Ezgi Doğru