DERNEK HAKKINDA

KURULUŞ
Türk Sosyal Bilimler Derneği(TSBD), 1967 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’nin sosyal bilimler alanında çalışanların ve araştırma yapanların önemli bir bölümünü bünyesinde toplamaktadır.

1978 yılında Bakanlar Kurulu’nun 07.08.1978 tarih ve 7/16195 sayılı kararıyla Dernek adına “Türk” sıfatının eklenmesine izin çıkmıştır. 1992 yılında ise, Dernek Bakanlar Kurulu’nun 10.02.1992 tarih ve 92/2725 sayılı (21168 sayılı ve 11.03.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan) kararı ile “kamu yararına çalışan dernek” niteliğini kazanmıştır. Bilindiği üzere, bu statüdeki derneklere hukukumuzda birçok olanaklar tanınmaktadır.

AMAÇ
Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye’de sosyal bilimler alanında çalışanların oluşturduğu bilimsel bir kuruluştur. Tüzüğünde Derneğin asıl amacı,”Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek, bu yolda çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmaları desteklemek, sosyal bilimler alanında ampirik araştırmaların çoğalmasını özendirmek, araştırma ve yayın yolu ile Türkiye’nin düşünce hayatına katkıda bulunmak” biçiminde belirtilmektedir. Bu amaç yanında, “Türk sosyal bilimcileri arasındaki iletişimi arttırmak, Türk sosyal bilimcileri ile yabancı meslektaşları arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlamak, ortak çalışma olanakları yaratmak” da dernek amaçları arasında yer almaktadır.

Türk Sosyal Bilimler Derneği, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere bilimsel çalışmalar yapmakta, araştırmaları desteklemek için kaynaklar bulmakta, bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemekte, yayınlar yapmakta, bilimin yaygınlaşması ve gelişmesi için çeşitli olanakları değerlendirmektedir. Bir yandan da dış dünyaya açılarak, bilimsel çalışmaları izlemekte, dış ilişkileri geliştirmeye çalışmakta, ayrıca bu yolla, Derneğin yaşamasına ve etkinliklerine kaynak sağlamaktadır.