GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER ÖDÜLLERİ

Türk Sosyal Bilimler Derneği, sosyal bilimler alanındaki çalışmaları canlandırmak ve sosyal bilim disiplinleri arasındaki iletişimi özendirmek amacıyla herhangi bir üniversite ya da yüksekokul bitirmiş, 35 yaşını bitirmemiş kişilerin eserlerini üç ayrı kategoride değerlendirip ödüller vermektedir.

Ödül için başvuran genç sosyal bilimcilerin çalışmaları bilim jürileri tarafından değerlendirilme olup ödül alan çalışmalar Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde yapılan özel oturumlarda kamuoyuna duyurulmakta ve çalışmaların sosyal bilim çevreleriyle paylaşımı sağlanmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİLERİ VE KATILIM KOŞULLARI

A) DOKTORA TEZLERİ

Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında doktora derecesine sahip olanların basılmış veya basılmamış, Türkçe veya yabancı dillerde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) hazırlanmış doktora tezleri.

B) YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında yüksek lisans derecesine sahip olanların basılmış veya basılmamış, Türkçe veya yabancı dillerde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) hazırlanmış yüksek lisans tezleri.

C) DİĞER

Sosyal bilimlerin herhangi bir alanında, yayımlanmış ya da yayımlanmamış, kişisel veya ortak yazılmış Türkçe makale ya da kitaplar. Bu kategoride, disiplinler arası ortak çalışmalar ile yabancı dillerde yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş Türkçe makalelere öncelik verilecektir. Doktora ve Yüksek Lisans tezlerine dayalı yayınlanmış kitaplar yukarıdaki a) ve b) kategorilerinde değerlendirilecektir.

Adaylar, birden fazla kategoride başvuru yapamazlar. Başvurusu yapılan çalışmaların, başka bir yarışmada ödüllendirilmemiş olması gerekmektedir.

KONU

Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’nün konusu, en geniş anlamda sosyal bilimleri içermektedir. Çalışmalar sosyal bilimlerin ana disiplinlerinden olabileceği gibi, alt disiplinlerde ya da disiplinler arası nitelikte de olabilir.

BAŞVURU VE SÜRE

Çalışmaların 1 adet basılı ve 1 adet elektronik (pdf formatında) kopyaları, özgeçmiş(ler) ile birlikte, elektronik kopyaları tsbd@tsbd.org.tr adresine, basılı kopyaları

Türk Sosyal Bilimler Derneği, Aziziye Mahallesi, Hoşdere Caddesi, Hava Sokak 25/1, 06540 Çankaya / Ankara adresi üzerinden TSBD’ye iletilmiş olması gerekmektedir. Başvurularda takma isim kullanılmamalıdır.

 SEÇİCİ KURUL

Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek Seçici Kurul, başvuruları konularına ve niteliklerine göre ayırıp jüriler oluşturacak ve son değerlendirmeyi yapacaktır.

SONUÇLAR

Ödül sonuçları, Pandemi koşullarına bağlı olarak yapılabildiği takdirde, 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresinde ödüle layık görülenlerin katılacağı bir oturum öncesinde, sonbahar döneminde ilan edilecektir.