ergün altuntaş

ergün altuntaş

GENEL KURUL SONUÇLARI

08.04.2023 tarihinde toplanan olağan genel kurulumuzda 2021-2023 dönemi yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu okunarak kabul edilmiştir. Genel kurulda üye aidatlarının yıllık 300 TL’ye yükseltilmesi önerisi kabul edilerek, üyelerin aidatlarını düzenli olarak ödemesi konusunda, yeni seçilecek yönetim kuruluna…