GENEL KURUL SONUÇLARI

08.04.2023 tarihinde toplanan olağan genel kurulumuzda 2021-2023 dönemi yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu okunarak kabul edilmiştir.

Genel kurulda üye aidatlarının yıllık 300 TL’ye yükseltilmesi önerisi kabul edilerek, üyelerin aidatlarını düzenli olarak ödemesi konusunda, yeni seçilecek yönetim kuruluna girişimde bulunması önerisi benimsenmiştir.

Genel kurulun önümüzdeki çalışma dönemine ilişkin dilek ve öneriler bölümünde, genel kurul üyelerinin katılımıyla önümüzdeki dönem faaliyetlerine ilişkin görüşler ve öneriler tartışılmıştır.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucu, yönetim kurulu’na asil üye olarak seçilen aşağıda adları yazılı üyeler, daha sonra toplanarak aşağıdaki görev bölüşümünü kararlaştırmışlardır.

Başkan                 : Galip Yalman
İkinci Başkan       : Mustafa şen
Muhasip Üye        : Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Genel Sekreter     : Aylin Topal
Üye                       : Ebru Voyvoda
Üye                       : Pınar Bedirhanoğlu
Üye                       : Havva Ezgi Doğru

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri şu kişilerden oluşmuştur:

Hakan Mıhcı
Denizcan Kutlu
Meltem Kayıran
Ergün Altuntaş
Esra İlkay İşler
Coşku Çelik
Ezgi Pınar

Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri de şu şekilde belirlenmiştir:

Asıl Üye                                           Yedek Üye

Oğuz Oyan                                       Sermin Sarıca
Aziz Konukman                                Oğuz Topak
Seyhan Erdoğdu                               Tarık Şengül

Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir