17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Afişi

90 oturumda 450 bilim insanı ve araştırmacı 340 bildiri sunacak

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir